Je hoort de term steeds meer voorbijkomen: eerlijke kleding. Vaak wordt deze term ook gebruikt samen met duurzame kleding of worden deze twee termen door elkaar gebruikt. Ze zijn echter wel degelijk verschillend. Maar wat betekent het begrip eerlijke kleding dan precies? Daar kom je achter in deze blog.

Wat is eerlijke kleding?

Eerlijke kleding – soms ook wel ethische kleding genoemd – is kleding waarbij goede omstandigheden voor de arbeiders het uitgangspunt is. De arbeiders die de kleding maken hebben normale werkuren, krijgen een redelijk loon, werken onder veilige arbeidsomstandigheden en worden niet uitgebuit. Ook voor de producenten van het materiaal (denk aan een katoenboer) wordt gezorgd voor een eerlijke prijs voor zijn materiaal. Daarnaast is een heel belangrijk uitgangspunt van eerlijke kleding dat er geen kinderarbeid aan te pas komt.

Mensen zijn zich de laatste jaren zich er steeds meer van bewust geworden dat veel van hun kleding gemaakt wordt onder slechte omstandigheden door mensen die uitgebuit worden. Daardoor heeft eerlijke kleding aan populariteit gewonnen. Door eerlijke kleding te kopen, draag je eraan bij dat steeds minder mensen onder slechte arbeidsomstandigheden hoeven te werken.

Hoe herken je eerlijke kleding?

Er zijn verschillende keurmerken waaraan je kunt herkennen dat kleding op een eerlijke manier geproduceerd is. Een voorbeeld hiervan is het keurmerk Fair Trade Certified Sewing. Als je kleding dit keurmerk heeft, betekent het dat het gemaakt is in naaiateliers waar arbeiders onder goede werkomstandigheden werken. Zo zijn er nog veel meer keurmerken die aangeven of kleding wel of niet eerlijk is. Als je op zoek bent naar eerlijke kleding, hou dan de keurmerken goed in de gaten.

Ook de plaats waar kleding gemaakt is, verraadt soms of je wel of niet met eerlijke kleding te maken hebt. Zo is veel kleding die gemaakt is in Aziatische landen niet eerlijk. De kledingarbeiders in die landen werken vaak onder slechte omstandigheden. Hierbij moet wel gezegd worden dat er grote verschillen kunnen zijn tussen landen en zelfs binnen landen. Ook in een land waarvan je op het eerste gezicht denk dat het vast geen eerlijke kleding is, komen ongetwijfeld fabrieken voor waar wel onder goede omstandigheden gewerkt wordt.

Wat is het verschil tussen eerlijke kleding en duurzame kleding?

Veel mensen gebruiken de termen eerlijke kleding en duurzame kleding door elkaar. Er is echter een klein nuanceverschil tussen deze twee soorten kleding. Bij duurzame kleding is het voornamelijk belangrijk dat kleding lang meegaat en gemaakt is van materialen die een zo klein mogelijk negatief effect hebben op het milieu. Het beschermen van de planeet is het centrale uitgangspunt.

Bij eerlijke kleding draait het vooral om de arbeidsomstandigheden. Het is belangrijk dat degenen die de kleding maken goed behandeld worden, goed betaald krijgen en dat er geen sprake is van kinderarbeid. Het milieuaspect valt meer onder de duurzame kleding dan onder eerlijke kleding.

Duurzame kleding en eerlijke kleding zijn dan wel net iets anders, maar ze gaan vaak wel hand in hand. Beide termen worden door veel mensen ook gebruikt voor kleding waarbij zowel rekening gehouden wordt met de impact op het milieu als met de arbeidsomstandigheden van de mensen die de kleding maken.

Met eerlijke kleding draag je je steentje bij

Het is duidelijk waarom eerlijke kleding aan populariteit gewonnen heeft in de laatste jaren. We worden ons er steeds bewuster van dat we niet alleen goed voor de planeet moeten zorgen, maar ook voor de mensen die erop wonen. Met het kopen van eerlijke kleding kun je daar je eigen steentje aan bijdragen. Wordt het voor jou ook tijd om te beginnen met eerlijke kleding?